شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی از سال 86 فعالیت خود را در زمینه های بازرگانی و تجارت آغاز کرده است. عمده فعالیت این شرکت واردات، صادرات، مشاوره مالی و بازرگانی و ارزیابی اقتصادی پروژه های بازرگانی در تمام زمینه های قابل دسترس است. این شرکت با سابقه و توان مدیران و کارکنان آمادگی ارائه خدمات متنوع در زمینه های زیر را داراست.

پیام مدیرعامل

شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی در راستای مأموریتهای تبیین شده در هیأت مدیره و سیاستهای کلی تدوین شده در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، تلاش خواهد کرد تا با تمرکز بر اصول و ارزشهای تعریف شده، گامی مؤثر در عرصه تجارت داخلی و بین المللی بردارد. ما باور داریم ارائه خدمات با کیفیت، مشتری مداری، تأمین حداکثری منافع سهامداران و تعامل با شرکتهای هم گروه با هدف هم افزایی تنها با اتکا به کار گروهی، دلسوزی، انگیزه و عشق میسر خواهد شد. بدون تردید دستیابی به اهداف پیش گفته، نیازمند توجه آگاهانه مدیران و کارکنان شرکت به توسعه پایدار و تعالی سازمانی خواهد بود تا بتوانیم استوار و پر انگیزه در مسیر اجرای تعهدات شرکت با کیفیت مطلوب و هزینه معقول و در زمان مناسب گام برداریم.
فارسی